Οι προπονήσεις της Παιδικής Ακαδημίας, αλλά και αυτές των Ενηλίκων, καθώς επίσης και η χρήση των εγκαταστάσεων του Athlisis Tennis Club θα γίνονται κανονικά κατά την διάρκεια των Εορτών εκτός από τις παρακάτω ημερομηνίες :

24-25-26 Δεκεμβρίου 2022, 31 Δεκεμβρίου 2022 ΚΑΙ 1 Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία του club ή τους προπονητές.

Υποβολή απάντησης

Ναι Όχι